Nitekim hadiste: “Hac ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir (misafirleridir). Onlar Allah’a dua etseler, derhal dualarına Allah cevap verir. Eğer kendileri için af ve mağfiret talep ederlerse Allah hemen mağfiret eder” (İbn Mace, Menasik, 5.) buyurulmaktadır.

Resulullah'a (Sallallahü aleyhi ve sellem) mirac gecesi üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara Suresinin sonu (amenerresulü). Ümmetinden şirk koşmayanların affedileceği.

Bu sebeple Varlık Nûru Efendimiz: “Eğer benim bildiğimi sizler de bilmiş olsaydınız, muhakkak ki, pek az güler ve çok ağlardınız!”buyurmuştur. (Buhârî, Tefsîr, 5/12)

1390 DOLAR'DAN BAŞLAYAN RAKAMLARLA MEKKE İTİKAFINDA SİZDE OLUN. FIRSATI KAÇIRMAYIN! DETAYLAR İÇİN BAKINIZ : http://www.bestur.com.tr   / 809. ve 810. TUR

Çünkü bu fakihlere göre haccın bir defa tehiri büyük günah sayılmazsa da bunda ısrar edilmesi fısk olarak değerlendirilir. Ayrıca farzların edasında ihtiyatlı davranılmalıdır; bunun gereği olarak hacc hemen yerine getirilmeli, hayatta kalınıp kalınmayacağı bilinmeyen daha sonraki bir yıla bırakılmamalıdır.