Sizi Arayalım
Bu sayfayı yazdır

Arafat


Arafat Dağı Mekke’nin güney doğusunda, 25 km mesafede, alanı 14 km2 civarındadır. Meydanın kuzeyine doğru Rahmet Dağı (Cebel-i Rahme) güneyinde ise Nemire Mescidi bulunmaktadır.

Cebel-i Rahme; Hz. Adem ile Hz. Havva’nın, Cebrail’in (a.s) yol göstermesiyle buluştuğu ve Adem (a.s) üzerinde Allah’tan rahmet ve mağfiret dileyip duasının kabul olduğu yerdir. Bunun üzerine bu tepe Rahmet Tepesi olarak adlandırılmıştır.

Nemire Mescidi;  Arafat’ta vakfe öncesi öğle ve ikindi namazlarının cem edilerek (Cem'i Takdim) kılındığı büyük bir mesciddir.

Rasulullah’ın (s.a.v) veda haccı sırasında konakladığı veda hutbesinin bir bölümünü irad ettiği ve öğle namazıyla ikindi namazını cem ederek kıldığı yere sonradan inşa edilen mesciddir. Yenilenen Nemire Mescidi’nde 300.000 kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. Ayrıca Nemire Mescidi’nin batı ve kuzeyindeki bir bölümü Arafat sınırı dışında kalmaktadır.

Cebrail (a.s) Arafat’ın sınırlarını, haccın nasıl yapılacağını ve hac ile ilgili bilgileri önce Hz. İbrahim’e (a.s.) sonra Hz. Muhammed’e (s.a.v) Arafat’ta öğretmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘’Hac Arafat’tır ve Arafat’ın sınırları dahilindeki her yer vakfe yeridir.’’ diye buyurmuştur. Hac ibadetlerinden farz olan Arafat vakfesi için ihramlı ve hacca niyet edilerek, Zilhicce’nin 9. Günü (Arefe Günü) sabah namazından sonra Arafat’a çıkılır. (Arefe günü; Adem (a.s) mağfiret dileyip tevbesinin kabul olduğu, Havva annemiz ile buluştuğu gündür.) Öğle ezanından sonra, öğle namazı ile ikindi namazı birleştirilip kılınır (Cem-i Takdim). Sonrasında güneş batıncaya dek vakfe yapılır (dualar edilir, tevbe ve istiğfar çekilir, zikredilir, tesbihat vb ibadetler yapılır.) Böylece Arafat vakfesi tamamlanmış olunur.

‘’… Arafat'tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife'ye) akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin. Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.’’ (Bakara 2/198)