Sizi Arayalım
Bu sayfayı yazdır

Sevr Dağı


Sevr Dağı (Sevr Mağarası):

Sevr Dağı, Mekke’nin güney batısında Kâbe’ye 5 km uzaklıkta, yüksekliği 500 m. civarında olan  bir dağdır. Sevr Mağarası, Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) ve yol arkadaşı Hz. Ebubekir’i (r.a) 3 gün boyunca misafir ederek, mübarek bir mekana dönüşmüştür.

Müşrikler Dâr’un Nedve’de toplanarak, Rasulullah’ın (s.a.v) evinde olduğu bir gece suikast düzenlemeye karar verirler. Ancak Allah (c.c) bu kararı Rasulullah’a (s.a.v) bildirir. ‘’Hani bir vakitler, o kâfirler, seni tutup bağlamak veya öldürmek veya sürüp çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı da, onlar tuzak kurarken Allah da karşılığında tuzak kuruyordu. Öyle ya, Allah tuzakların en hayırlısını kurar.’’ (Enfal 8/30) ve Efendimiz (s.a.v) Hz. Ebubekir’e (r.a) haber edip hazırlıklara başlamıştır. Rasulullah (s.a.v) yatakta kendisinin yattığını zannetmeleri için Hz. Ali’yi (r.a) yatağına yatırdı ve evden çıkarken eline aldığı bir avuç toprağı müşriklerin üzerlerine atarak ‘’Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.’’ (Yasin 36/9) ayetini okudu. Müşriklerin önüne gerçekten de set çekilmişti ..

Rasulullah (s.a.v) oradan ayrılıp Hz. Ebubekir (r.a) ile müşrikleri şaşırtmak için Medine yönünün aksi istikametine, Sevr Dağı’na doğru gelip, dağın tepesinde bulunan Sevr Mağarası’nda saklanmışlardır. Bu tesadüfi bir konaklama değildi, çizilen yol haritasının sonucuydu.

Müşrikler zaman geçirmeden Peygamberimizin (s.a.v) evine baskın yapmışlar ve Peygamberimizin (s.a.v) yatağında Hz. Ali (r.a) ile karşılaşınca Rasulullah’ın (s.a.v) Mekke dışına çıktıklarını anlayıp, Peygamberimizi (s.a.v) aramaya başlamışlardır. Bu sırada Yüce Allah (c.c) tarafından mucizevi olaylar oluşmuştu; bir örümcek mağaranın giriş kısmına ağ örmüş, ayrıca iki güvercin de hemen yanı başında bir çalı bitkisi üzerinde yuva yapmışlardı. (İbn Sad, Tabakâtül-Kübrâ)

Hz. Ebubekir (r.a) ‘’Ey Allah’ın Resulu ayaklarının ucuna baksalar bizi görecekler’’ diyerek Rasulullah için endişeleniyordu. Rasulullah (s.a.v)  ona; ‘… Üzülme, Allah kuşkusuz bizimle beraberdir.’’ (Tevbe 9/40) diyerek teskin etti. Hz. Muhammed (s.a.v) ile Hz. Ebu Bekir'i (r.a.) takip eden müşrikler mağaraya vardıklarında mağaranın ağzında örümcek ağı ve girişinde de iki güvercinin yuva kurup yumurtladıklarını görmüşlerdi.

Müşrikler bu manzara karşısında şaşırıp içeride kimsenin olmasının mümkün olmadığını düşünerek oradan ayrılmışlardır.

Mağarada kaldıkları üç gün süreyle, Hz. Ebubekir’in oğlu Abdullah şehirdeki konuşmaları, gelişmeleri aktarıyordu. Âmir b. Füheyre’de koyunları mağara çevresinde otlatarak geceleri bu iki kutlu yolcuya süt ikram ediyordu.

4. günün sabahı Âmir, kılavuzluk yapması için Abdullah b. Uraykıt beraberinde 2 deveyle mağaraya gelip, Rasulullah (s.a.v) ve Hz. Ebubekir (r.a) ile birlikte Medine’ye doğru yola koyulmuşlar,  14 günlük hicret yolculuğunun sonunda Medine’ye 5 km mesafedeki Kuba denilen yere varmışlardır.