Sizi Arayalım
Bu sayfayı yazdır

Hendek Savaşı


Hendek Savaş Mahalli ve Yedi Mescidler:

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Medine'ye hicretinden 5 yıl sonra vuku bulmuştur. Bedir ve Uhud’da ağır kayıplar veren Mekkeli müşrikler iyice hırslanmışlar, bunun acısını çıkarmak için civar bütün kabileleri ve yahudileri de yanlarına alarak 10.000 kişilik bir orduyla Medine’ye hareket  etmişlerdir. Peygamberimiz (s.a.v.) ashabı ile istişare edip Selman-ı Farisi’nin (r.a.) önerdiği görüşü kabul ederek, Medine’nin kuzey ve batı kısmına yay şeklinde Hendek kazmaya ittifak etmişlerdir.

Hendeklerin uzunluğu 2.725 m derinliği 5 m genişliği 6 m’dir. Allah Rasulü (s.a.v.) her 10 kişiye 20 m’lik bir alan vermiş, takriben 1.000 civarında sahabe 6 günlük kısa bir süre içerisinde hendekleri kazmışlardır. 10.000 kişilik düşman ordusu Medine’ye vardıklarında hiç beklemedikleri hendeklerle karşılaşınca şaşırıp kalmışlardır. Çünkü şehri hendek kazarak savunmak arap yarımadasında bilinen bir metod değildi. Müşriklerin hendekleri atlama çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış ancak muhasara 3 hafta devam etmiştir. 3. haftanın sonunda Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) 3 gün peşpeşe duası ve 3. günün sonunda Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu melek ordusuyla saba rüzgarları 10.000 kişilik müşrik ordusunu dağıtırken, hendeğin öbür tarafındaki Müslüman ordusunun olduğu yerde rüzgardan hiç eser yoktu. 3. haftanın sonunda Allah’ın (c.c.) yardımıyla Müslümanlar kesin bir zafer kazanmıştır. Ecdadımız Osmanlı, savaşta sahabenin otaklarını (çadırlarını) kurdukları yerlere 7 tane küçük mescid yapmıştır. Bu mevki aynı zamanda ‘’7 Mescidler’’ olarak adlandırılmıştır.

Hendek Savaşı’nın bir diğer adıda Ahzab Savaşı’dır. Ahzab, "hizip" kelimesinin çoğuludur. Müslümanlara karşı birleşerek savaş eden düşman grublarının çok olmasından ötürü bu şekilde isimlendirilmiştir. Kur’an’ı Kerim’in 33. Suresi de adını bu savaştan almıştır.