Sizi Arayalım

KUDÜS KRİTERLERİ

KUDÜS KRİTERLERİ

Bunca karmaşa arasında bize bir görevin düştüğüne inanıyorum. Bu görev Hazret-i Ömer’in bize mirasıdır, adeta onun vasiyetidir. Halife Hazreti Ömer Efendimizin, Kudüs şehrini teslim alırken oluşturduğu iklim sayesinde ortaya çıkan ve zamanla belirginleşen “Kudüs Kriterleri”ni, evrensel bir metin olarak hazırlayıp dünyaya sunmamız gerekir.


AĞLAMA DUVARI!

AĞLAMA DUVARI!

Osmanlılar yahudileri himaye ettikleri gibi Mescid-i Aksa'yı ve ağlama duvarını tamir ettirip, yıkılmaktan korumuşlardır.


HACER-İ MUALLAK

HACER-İ MUALLAK

“Yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur; benim şu mescidime (Medine-i Münevvere’de), Mescid-i Haram’a (Kâbe) ve Mescid-i Aksa’ya.” (Müslim, Kitabü-l Hacc 15/415)


KUDÜS NE KADAR UZAKTIR!

KUDÜS NE KADAR UZAKTIR!

Yapılması istenen ise Kudüs'e ve Mescidi Aksa'ya önem verilmesi, oranın Hz. İbrahim (a.s.)'ın hanif dininin gerçek sahipleri olan müminlerin eline geçmesi için çalışılması ve o kutsal mekânların tevhid dinine uygun kimliğinin korunması amacıyla yapılan çalışmalara herhangi bir şekilde destek olunmasıdır.


KUDÜS… VE KUDÜS…

KUDÜS… VE KUDÜS…

Kudüs… Siyonist İsrail vahşetinin bütün dünya tarafından görmezden gelindiği yer… Dünyanın en büyük açık hava hapishanesine ev sahipliği yapan belde…