Sizi Arayalım

VEDA HUTBESİ

VEDA HUTBESİ

Hac amellerini benden öğrenin! Bilemiyorum; belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım! Bu sözlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki, bildirilen kimse söylediklerimi burada bulunup işiten kimseden daha iyi anlar ve korur.


ARAFAT'TA İLK HACC

ARAFAT'TA İLK HACC

Peygamber Efendimiz(sav)  vefat etmeden önce, "La ilahe illallah, ruh teslimi ne zor şeymiş! " buyurdular ve Hz. Aişe annemizin kolları arasında "Refiki Âlâ’ya; en yüce dosta” sözünü üç defa tekrar ederek ruhunu teslim ettiler. (13 Rebiülevvel 11 / 18 Haziran 632 Pazartesi)


TAVAF ve ARAFAT DUALARI

TAVAF ve ARAFAT DUALARI

Allah'ım! Mü'minlerin gönüllerini birbirine kaynaştır. Bizleri hak yola irşad et. Bizleri karanlıklardan kurtar, nûra erdir. Gizli, âşikar bütün çirkinlik ve çirkeflerden koru. Kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz, nesillerimiz hakkında hayırlar ve bereketler nasip eyle. Sen sonsuz merhamet sahibi, tevbeleri kabul edensin. Bizim tevbelerimizi de kabul eyle!   


TERİMLER - TANIMLAR - DUALAR

TERİMLER - TANIMLAR - DUALAR

Burada İslâm âleminin vahdeti, kardeşlik bağları ile birbirlerine kenetlenmesi, izzet bulması, nusreti için ve bütün mü'min kardeşlerini, akraba ve yakınlarını düşünerek gönülden duâlar eder.


TEMETTU HACCI NASIL EDA EDİLİR?

TEMETTU HACCI NASIL EDA EDİLİR?

Özür halleri sebebiyle veda tavafını edâ edememiş hanımlar, kafileleri ile birlikte Mekke-i Mükerreme’den ayrılabilirler. Bu bir şer-i özürdür. Bu özür sebebiyle veda tavafı yapamamaktan  dolayı üzerlerine  ceza terettüb etmez. Bizi yaratan, bizi en iyi bilendir ve sonsuz merhamet sahibidir.