Sizi Arayalım

RAMAZAN UMRESİNİN FAZİLETİ

RAMAZAN UMRESİNİN FAZİLETİ

Nitekim hadiste: “Hac ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir (misafirleridir). Onlar Allah’a dua etseler, derhal dualarına Allah cevap verir. Eğer kendileri için af ve mağfiret talep ederlerse Allah hemen mağfiret eder” (İbn Mace, Menasik, 5.) buyurulmaktadır.


MİRACIN HEDİYESİ / AMENERRASULÜ!

MİRACIN HEDİYESİ / AMENERRASULÜ!

Resulullah'a (Sallallahü aleyhi ve sellem) mirac gecesi üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara Suresinin sonu (amenerresulü). Ümmetinden şirk koşmayanların affedileceği.


PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ANLATIMI İLE MÎRÂC

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ANLATIMI İLE MÎRÂC

Bu sebeple Varlık Nûru Efendimiz: “Eğer benim bildiğimi sizler de bilmiş olsaydınız, muhakkak ki, pek az güler ve çok ağlardınız!”buyurmuştur. (Buhârî, Tefsîr, 5/12)


MEKKE'NİN FETHİ / 11 OCAK 630

MEKKE'NİN FETHİ / 11 OCAK 630

Kâbe’nin etrafındaki ve içindeki her bir put işareti ile yere devrildikçe İsra suresi 81. ayet mübarek ağızlarından dökülüyordu. : “Hak geldi, batıl zail oldu. Batıl yok olmaya mahkûmdur!”


SUUD-İ ARABİSTAN

SUUD-İ ARABİSTAN

Mekke ve Medine şehirlerinde abdest almadan gezmeyiniz. Mekke şehrinde kelime-i tevhid ve tekbirlerle, Medine şehrinde salavatlar ile geziniz. Dilinizi ayak bastığınız mekânların hürmetine layık kullanınız.