Bu sayfayı yazdır

KUDÜS'TEKİ OSMANLI VARLIĞI


KUDÜS'TEKİ OSMANLI VARLIĞI

1- Yavuz Sultan Selim Dönemi

Yavuz Sultan Selim Mercidabık savaşında Memlükleri yendikten sonra bütün Şam bölgesini Osmanlı topraklarına kattı ve daha sonra Kudüs Şehrine gelerek Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti. Osmanlının Kudüs’ü fethi Kudüs halkını çok sevindirdi. Sultanın ziyaretinde onu büyük bir yemeğe davet ettiler. Yavuz Sultan Selim Han Kudüs halkına ekonomik reformlar ve düzenlemeler hakkında birçok konuda söz verdi. Fakat düzenlemeleri sağlayamadan kısa süre sonra vefat etti. Osmanlının Kudüs fethinden sonra İspanya kralı Hristiyanların Kudüs’ü ziyaret edebilmesi için Yavuz Sultan Selimden harç karşılığında izin aldı.

2-Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

 Kanuni Sultan Süleyman Kudüs şehri için birçok hizmette bulundu, bunlardan bazıları;

1-Kudüs Şehrinin surlarını yenilettirdi,

2-Kudüs kalesinin restoresini yaptırdı,

3-Birçok sayıda çeşme yaptırdı,

4-Kubbetüs Sahra’nın yer döşemesini yaptırdı,

5-Mescid-i Aksa’nın surlarını ve kapılarını restore edip yenilettirdi,

6-Meryem validemizin kapısını açtırdı,

7-Silsile kubbesinin fayanslarını yenilettirdi,

8-Zehebi kapısını kapattırdı,

9-Kanuni’nin eşi Hürrem Sultan Tekkesi’ni inşa ettirdi. Bu tekkeden çok sayıda fakirin yemek ve ihtiyaçları karşılanıyordu,

10-Kanuni Sultan Süleyman Kudüs şehrinin istikrarı ve güveni için Kudüs-Yafa şehri arasındaki yolun kontrolünü El-Ebigavş kabilesine verdi (Onlara Turistlerden gelen aidatlar karşılığında vermişti) Kanuni Döneminde de Hristiyan hacılardan harç alınıyordu.

3-Sultan 4.Murad Dönemi

Sultan Murat döneminde Kudüs şehrinde istikrar biraz tehlikeye girdi. Bu sebepten dolayı Sultan Murat Kudüs-El Halil yolu üzerinde şehrin güvenliği için kale inşa ettirdi. Bu kalenin içinde mescit ve kışla bulunmaktaydı. Kalenin içinde Dizdar ve 40 asker görev yapmaktaydı. Kudüs Şehri Sultan Murad döneminde Sayda ve Akka eyaletine bağlı bir sancak bölgesiydi.


Napolyon; Gazze, Yafa ve Ramla şehirlerini işgal ettikten sonra Kudüs halkına yazı yazarak emirlerine uymalarını istedi ama Kudüs halkı cevap olarak Akka eyaletine bağlı olduklarını ve Akka’dan bir emir gelirse size uyarız dediler. Napolyon bunun üzerine Akka şehrine saldırdı fakat Ahmet Paşa şehri surlarla çevirmişti ve Napolyon başarısız oldu. Kudüs 1820 yılında Şam eyaletine bağlandı. 1831 de mısır prensi İbrahim Paşa Kudüs ve Şam bölgesini işgal etti ve o dönemde bölgede çok sayıda çatışma oldu. 1841 Sultan Abdülmecid döneminde Osmanlı Kudüs’e tekrar hâkim oldu.

 

4-Sultan Abdülmecid Dönemi

 Sultan Abdülmecid Mescidi Aksanın restoresini yaptırmıştır ve 20000 altın harcamıştır. Bu dönemde Kudüs şehrinin nüfusu artmıştır ve 1858’de insanlar Kudüs surları dışına yerleşmeye başlamıştır.

 

5-Sultan Abdülaziz Dönemi

Sultan Abdülaziz döneminde 1867 tarihinde, Kudüs çok gelişmeye başladı ve birçok yol ve çarşı inşa edildi. (Kudüs-Yafa ve Kudüs-Nablus şehri arasındaki yol) Kudüs'ün yolları mermerlerle döşendi, bu döşemeler günümüze kadar bölgede mevcuttur. Sultan Abdülaziz Mescidi Aksa’nın süslemesi ve restoresine 30000 Osmanlı akçesi harcadı ve Ömer Camii’ni inşa ettirdi. 1892'de Kudüs-Yafa şehri arasında tren yolu inşa edildi 1909 yılında El-Halil kapısının yanına büyük kale ve çeşme yaptırıldı.

Kudüs şehri Osmanlı döneminde 400 yıl boyunca barış ve huzur içinde yönetildi. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Kudüs'ün yönetimi Osmanlı idaresinden çıkarak İngiliz mandasına geçti. Ve 1948 tarihinde İsrail Devleti Batı Kudüs te kuruldu.

1967 tarihinde İsrail Kudüs’ün tamamını işgal ettiİmmib Bilişim Teknoloji Bloğu