Farz tavafı / ziyaret tavafını bayramın birinci günü yapmak en efdal olanıdır. Birinci günü imkân bulunamamışsa 2. gün, ikinci gün de yapamamışsa 3. gün yapılır. Şer-i bir özür bulunmaksızın 3. günden sonraya kalırsa, bu tehir Ebu Hanife hazretlerine göre kurban cezasını gerektirir. Hayız hali şer’î bir özürdür.

Veda tavafının Beytullah’dan en son ayrılırken yapılması müstehaptır. Özür halleri sebebiyle veda tavafını eda edememiş hanımlar, kafileleri ile birlikte Mekke-i Mükerreme’den ayrılabilirler. Bu bir şer-i özürdür. Bu özür sebebiyle veda tavafı yapamamaktan  dolayı üzerlerine  ceza terettüb etmez. Bizi yaratan, bizi en iyi bilendir ve sonsuz merhamet sahibidir.

Müzdelife’ye varmadan yollarda akşam namazını kılmayınız. İzdiham da kalsanız da yatsı namazının vakti çıkma tehlikesine düşmedikçe bekleyiniz.

Hanefi mezhebince, bu hac nevilerinin efdaliyet sırası şöyledir: 1-Hacc-ı Kıran 2-Hacc-ı Temettu' 3-Hacc-ı İfrad

Allah’ım!  En güzel tevekkül ve sürekli teveccüh ile bizi rızıklandır. Şeytanın vesveselerine karşı her zaman yanımızda ol. İnsanların ve cinlerin şerlerinden bizi koru.