RAMAZAN ve BİZ!


RAMAZAN ve BİZ!

Mümin ve Müslümanın hayatı mücadele ile geçer. Nefsine ve kendisini Allah’ın Rıza’sından uzaklaştırmak için gece gündüz gayret eden şeytana karşı. Namazı, orucu, haccı ve zekatının dışında günlük hayatında da bir mücadele ve savaş vardır. Ancak imtihan nettir. Savaş ve mücadele çetindir. Ramazan ayı ve benzeri zaman ve mekânlar böylesi bir mücadele içinde “fırsat” ve “imkân”dır bilenler için. Hazırlığını yapanlar için. Hazır olanlar için.

GÜNDÜZ KUDÜS, GECENİZ KADİR OLSUN!


GÜNDÜZ KUDÜS, GECENİZ KADİR OLSUN!

1945 yılından beri ikinci kez bu defa Siyonistler tarafından işgal edilen Kudüs’ün yeniden fethi için üçüncü bir ismin çıkması tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de beklenmektedir. Özetle, Kudüs işgal altındayken "gülemeyen" Müslümanlar beklenmektedir.

RAMAZAN UMRESİNİN FAZİLETİ


RAMAZAN UMRESİNİN FAZİLETİ

Nitekim hadiste: “Hac ve umre yapanlar Allah’ın elçileridir (misafirleridir). Onlar Allah’a dua etseler, derhal dualarına Allah cevap verir. Eğer kendileri için af ve mağfiret talep ederlerse Allah hemen mağfiret eder” (İbn Mace, Menasik, 5.) buyurulmaktadır.

MİRACIN HEDİYESİ / AMENERRASULÜ!


MİRACIN HEDİYESİ / AMENERRASULÜ!

Resulullah'a (Sallallahü aleyhi ve sellem) mirac gecesi üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara Suresinin sonu (amenerresulü). Ümmetinden şirk koşmayanların affedileceği.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ANLATIMI İLE MÎRÂC


PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ANLATIMI İLE MÎRÂC

Bu sebeple Varlık Nûru Efendimiz: “Eğer benim bildiğimi sizler de bilmiş olsaydınız, muhakkak ki, pek az güler ve çok ağlardınız!”buyurmuştur. (Buhârî, Tefsîr, 5/12)İmmib Bilişim Teknoloji Bloğu