Hanefi mezhebince, bu hac nevilerinin efdaliyet sırası şöyledir: 1-Hacc-ı Kıran 2-Hacc-ı Temettu' 3-Hacc-ı İfrad

Allah’ım!  En güzel tevekkül ve sürekli teveccüh ile bizi rızıklandır. Şeytanın vesveselerine karşı her zaman yanımızda ol. İnsanların ve cinlerin şerlerinden bizi koru.

Hacc Mevsimi: Hac mevsimi Şevval ayının birinden (Ramazan Bayramından) başlar, Zilhicce ayının 10. gününün  (Kurban bayramının 1. gününün) sonuna kadar sürer.

Hacerü'l-Esved hakkında bir hadis: “Vallahi! Allah, kıyamet günü gören iki  gözü, konuştuğu dili olduğu halde onu diriltecek, kendisini hakkıyla istilam edip tavaf edenlere şahitlik yapacaktır.”  (Tirmizî)

BEStur HAC AKADEMİSİ BAŞLIYOR! HACCIN NE OLDUĞU, NASIL İFA EDİLECEĞİ, HAC'DA YAPILMASI GEREKENLER, HACDA NELER YAPILMASI GEREKTİĞİ HAC GÜNLERİNE KADAR BU BLOGTA İŞLENECEKTİR. HACI ADAYLARINA DUYURULUR!