PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ANLATIMI İLE MÎRÂC


PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ANLATIMI İLE MÎRÂC

Bu sebeple Varlık Nûru Efendimiz: “Eğer benim bildiğimi sizler de bilmiş olsaydınız, muhakkak ki, pek az güler ve çok ağlardınız!”buyurmuştur. (Buhârî, Tefsîr, 5/12)

DERS-15 / HACCIN FIKHİ HÜKÜMLERİ


DERS-15 / HACCIN FIKHİ HÜKÜMLERİ

Çünkü bu fakihlere göre haccın bir defa tehiri büyük günah sayılmazsa da bunda ısrar edilmesi fısk olarak değerlendirilir. Ayrıca farzların edasında ihtiyatlı davranılmalıdır; bunun gereği olarak hacc hemen yerine getirilmeli, hayatta kalınıp kalınmayacağı bilinmeyen daha sonraki bir yıla bırakılmamalıdır.

DERS-14 / TERİMLER VE TANIMLARI


DERS-14 / TERİMLER VE TANIMLARI

HÂLK VE TAKSİR: Umrenin bitiminde erkeklerin ihramdan çıkmak için saçlarının tamamını kestirmelerine “Hâlk” bir miktar kestirmelerine ise “Taksir” denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin uç kısmından az miktarda kestirmeleri, ihramdan çıkmaları için yeterlidir.

DERS - 13 / ARAFAT'TA VAKFE DUÂSI


DERS - 13 / ARAFAT'TA VAKFE DUÂSI

Allah'ım! Mü'minlerin gönüllerini birbirine kaynaştır. Bizleri hak yola irşad et. Bizleri karanlıklardan kurtar, nûra erdir. Gizli, âşikar bütün çirkinlik ve çirkeflerden koru. Kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz, nesillerimiz hakkında hayırlar ve bereketler nasip eyle. Sen sonsuz merhamet sahibi, tevbeleri kabul edensin. Bizim tevbelerimizi de kabul eyle!   

Sa'y eylemini, tavafta olduğu gibi kişinin gücü yettiği kadar kendisinin yapması daha iyidir.İmmib Bilişim Teknoloji Bloğu