HÂLK VE TAKSİR: Umrenin bitiminde erkeklerin ihramdan çıkmak için saçlarının tamamını kestirmelerine “Hâlk” bir miktar kestirmelerine ise “Taksir” denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin uç kısmından az miktarda kestirmeleri, ihramdan çıkmaları için yeterlidir.

Allah'ım! Mü'minlerin gönüllerini birbirine kaynaştır. Bizleri hak yola irşad et. Bizleri karanlıklardan kurtar, nûra erdir. Gizli, âşikar bütün çirkinlik ve çirkeflerden koru. Kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz, nesillerimiz hakkında hayırlar ve bereketler nasip eyle. Sen sonsuz merhamet sahibi, tevbeleri kabul edensin. Bizim tevbelerimizi de kabul eyle!   

Sa'y eylemini, tavafta olduğu gibi kişinin gücü yettiği kadar kendisinin yapması daha iyidir.

Allah'ım! Bizleri yaşattığın sürece günahlardan, dünya ve âhiret için fayda sağlamayan boş işlerle uğraştan uzak tut. Böylece bizlere merhamet eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim! Bize, hoşnut olacağın şeyleri güzel göster; bizler onları seçen ve onlarla amel edenlerden eyle!

Allah'ım! Senden faydalı ilim, bol rızık, rızana uygun, kabul gören amel, her türlü dert ve hastalıktan şifa diliyoruz. Allah'ım! Rasûlün Muhammed Mustafâ'nın(sav) havuzundan, artık ebediyyen susuzluk duymayacak şekilde, kana kana ve lezzetini duyarak su içmeyi nasip eyle.