Veda tavafının Beytullah’dan en son ayrılırken yapılması müstehaptır. Özür halleri sebebiyle veda tavafını eda edememiş hanımlar, kafileleri ile birlikte Mekke-i Mükerreme’den ayrılabilirler. Bu bir şer-i özürdür. Bu özür sebebiyle veda tavafı yapamamaktan  dolayı üzerlerine  ceza terettüb etmez. Bizi yaratan, bizi en iyi bilendir ve sonsuz merhamet sahibidir.

Müzdelife’ye varmadan yollarda akşam namazını kılmayınız. İzdiham da kalsanız da yatsı namazının vakti çıkma tehlikesine düşmedikçe bekleyiniz.

DERS-4 / HACC'IN TARİFİ VE ÇEŞİTLERİ


DERS-4 / HACC'IN TARİFİ VE ÇEŞİTLERİ

Hanefi mezhebince, bu hac nevilerinin efdaliyet sırası şöyledir: 1-Hacc-ı Kıran 2-Hacc-ı Temettu' 3-Hacc-ı İfrad

DERS-3 / HACC'LA İLGİLİ KISA ÖN BİLGİLER


DERS-3 / HACC'LA İLGİLİ KISA ÖN BİLGİLER

Hacc Mevsimi: Hac mevsimi Şevval ayının birinden (Ramazan Bayramından) başlar, Zilhicce ayının 10. gününün  (Kurban bayramının 1. gününün) sonuna kadar sürer.

Hacerü'l-Esved hakkında bir hadis: “Vallahi! Allah, kıyamet günü gören iki  gözü, konuştuğu dili olduğu halde onu diriltecek, kendisini hakkıyla istilam edip tavaf edenlere şahitlik yapacaktır.”  (Tirmizî)İmmib Bilişim Teknoloji Bloğu