Bu sayfayı yazdır

GÜNDÜZ KUDÜS, GECENİZ KADİR OLSUN!


GÜNDÜZ KUDÜS, GECENİZ KADİR OLSUN!

GÜNDÜZ KUDÜS, GECENİZ KADİR OLSUN!

Hz. Musa ve Hz. İsa getirdikleri din ile bölgenin rengini değiştirmişlerdi.

Ancak Hira’ da doğan güneş bütün aydınlığı ile önce Kudüs’ü sonra Mekke’yi ardından bütün dünyayı aydınlatmaya yetti. Ve insanlık tarihi ile başlayan arayış son buldu.

Mühürlü yetim (s.a.v.) için ilk kıble Kudüs’teki Aksa Mescidi oldu. İnanmışların yönü Kâbe’den önce Kudüs’e döndü.

Mühürlü yetim (s.a.v.) son mührü Kudüs’ün üstünden bu şekilde dünyaya vurdu.

“Bugün kafirler dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler; onlardan korkmayın, yalnız benden korkun!

İşte bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığa razı oldum.” / Maide:3

Üç semavi din için kutsal sayılan Kudüs, hilafeti döneminde Hz. Ömer tarafından Bizans idaresinde iken 636 yılında ilk kez fethedildi.

Kudüs’ün Müslümanların hakimiyetine ilk geçişi bu şekilde oldu. Bu fetih Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ü ilk fethidir. Hz. Ömer Kudüs’ün ilk fatihidir.

Hz. Ömer’in hilafetinden sonra Emeviler 661 ile 750 yılları arasında şehri kontrol altına aldılar ve çok önem verdiler. Abbasiler 750 ile 878 yılları arasında Kudüs şehrine hâkim oldular. Abbasiler, Fatımiler ve Karmatiler arasında olan askeri darbelerden dolayı şehirde istikrarsızlık yaşandı. 1071 tarihinde Selçuklular şehre hâkim oldu.

Selçukluların Fatımilerle yaptıkları çatışmalardan dolayı Müslümanlar arasındaki bu kargaşa ve dirlik ve birliğin bozulmasını fırsata çeviren haçlılar Kudüs’ü işgal ettiler. 

 I. Haçlı Seferi'nin 1099'da Kudüs'ün Haçlı orduları tarafından ele geçirilmesinin akabinde bölgede yaşayan Müslümanların en büyük amacı Haçlıları bu topraklardan atmak ve denetimi tekrardan sağlamak olsa da “Basra harap olmuştu” bir kere! 

Ta ki cesur bir Müslüman, gözü kara Selahaddin Eyyubi ortaya çıkıncaya dek bu işgal devam etti. Selahaddin Eyyubi; “Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki?”  diyerek işgali içine sindiremeyince yıllarca süren Kudüs işgali son buldu ve Hıttin Savaşı ile üç semavi din için kutsal bir yer olan Kudüs geri alındı. (m.1187)

İslam tarihinde Kudüs’ün Fethi denilince akla hemen Hz. Ömer ve Selahaddin Eyyubi isimleri gelmektedir.

1945 yılında ikinci kez bu defa Siyonistler tarafından işgal edilen Kudüs’ün yeniden fethi için üçüncü bir ismin çıkması tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de beklenmektedir. Özetle, Kudüs işgal altındayken "gülemeyen" Müslümanlar beklenmektedir.

      İmmib Bilişim Teknoloji Bloğu