Bu sayfayı yazdır

BERAT GECESİ / 10 MAYIS ÇARŞAMBA


BERAT GECESİ / 10 MAYIS ÇARŞAMBA

BERAT – BERÂET GECESİ

Berat kelimesinin aslı ''Berâet”tir.  Berat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir.

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berâet gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat gecesi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) indinde mübarek kabul edilen gecelerden biridir. Her yıl Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece Berat gecesidir.

Berat gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Berat gecesi hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allahu Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. (Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim!) Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim!) (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim, (Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!). Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim!” buyurur. " (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)

Berat gecesinde;

-O yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. 

-O yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. 

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. 

-Bu gece herkesin amelleri Allahu Teâlâ’ya arz olunur.

 Bu gece:

 1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanır.
 2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olur.
 3. İlahi rahmet bütün âlemi kuşatır.
 4. Allah’ın af ve bağışlaması coşkun olur.
 5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisi verilmiştir.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna “İnzal” denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da “Tenzil” denir.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim’de; “Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an’ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...” (Duhan, 44/1-4) buyurulmuştur.  Ayette geçen, 'mübarek gece'den maksat; Berat gecesidir.

Kur’an bu gecede, yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize (s.a.v.) indirilmeye başlandı.

Berat Gecesi; Ramazan’ın müjdecisi…Rahmet ayının ayak seslerini duyurduğu gecedir..

Berat Gecesi; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraat etme, kurtulma…

Berast Gecesi; günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nail olma…

Bu gecelere özel bir namaz bulunmamaktadır. Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer, tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Kaza namazları, Kur’an tilaveti, tevbe ve istiğfarlarla değerlendirilir.

Berat Gecesi; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür.

Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür.

Berat Gecesi; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan uzak kalmayı öğretir.

***

Mevlamız günah yüklerimizden beraat etmiş olarak Ramazan-ı Şerife girmeyi sevdiklerimizle ve sevenlerimizle beraber bizlere nasip eylesin… Amin..

 İmmib Bilişim Teknoloji Bloğu